logoBEŽNÉ PREKLADY

Zabezpečíme vám vyskokovalitné preklady bežných aj netradičných jazykov. Dodržanie termínov dodania je pre nás zaväzné. Cena prekladu sa vzťahuje na množstvo normostrán v konečnom (cieľovom) preloženom texte. Jedna normostrana pozostáva z 1800 znakov vrátane medzier. Hotový preklad dodáme podľa dohody s klientom e-mailom, na CD, DVD, USB alebo vo fyzickej podobe.

  • široká škála jazykov
  • rôzne jazykové kombinácie
  • bežné a expresné termíny vyhotovenia
  • korektúry
  • grafické spracovanie podľa originálu je samozrejmosťou
  • preklady väčšieho rozsahu

  • PREKLADY, TLMOČENIE, JAZYKOVÉ KURZY, KARTA MLÁDEŽE, FACE/BODY PAINTING::CAROLINA s.r.o.