logoODBORNÉ PREKLADY

Spolupracujeme s teamom profesionálnych prekladateľov a tlmočníkov, ktorí majú ako jazykové, tak aj odborné vzdelanie. Dodržanie termínov dodania je pre nás zaväzné. Preklady účtujeme na normostrany v preloženom texte. Jedna normostrana pozostáva z 1800 znakov vrátane medzier. Hotový preklad dodáme podľa dohody s klientom e-mailom, na CD, DVD, USB alebo vo fyzickej podobe.

Rozličné odbory:
  • marketing, ekonómia, informačné technológie, obuvníctvo, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, strojárstvo, textilný priemysel, atď.

  • PREKLADY, TLMOČENIE, JAZYKOVÉ KURZY, KARTA MLÁDEŽE, FACE/BODY PAINTING::CAROLINA s.r.o.