logoSÚDNE PREKLADY

Preklady vykonávané súdnym prekladateľom, ktorý je zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky oprávneného vykonávať činnosti i pre súd a iné orgány verejnej moci.

S prekladom sa zväzuje buď originál dokumentu alebo notárom overená fotokópia. Sídlo našej spoločnosti sa nachádza na dostupnom mieste v centre mesta. V budove sídli aj notár, preto je možné úradné preklady dokladov kompletne vybaviť u nás.

Cena súdneho prekladu sa odvíja od množstva strán. Pričom jedna strana pozostáva z 1800 znakov vrátane medzier. Za jednu celú stranu sa považuje každá aj začatá strana prekladu, každá posledná neúplná strana a každá jedna samostatná neúplná strana alebo listina v rozsahu menšom, ako je jedna strana.

PREKLADY, TLMOČENIE, JAZYKOVÉ KURZY, KARTA MLÁDEŽE, FACE/BODY PAINTING::CAROLINA s.r.o.