logo



TLMOČENIE

Pri zabezpečení tlmočníckych služieb využívame služby profesionálnych a kvalitných tlmočníkov.

  • simultánne - tlmočník hovorí zároveň s rečníkom, využíva sa počas konferencií, kongresov, seminárov, atď.

  • konzekutívne - tlmočník následne prekladá jednotlivé úseky reči, využíva sa počas obchodných rokovaní, školení, telefonických rozhovorov, atď.

  • súdne - je interpretované tlmočníkom, ktorý je zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky oprávneného vykonávať činnosti i pre súd a iné orgány verejnej moci, využíva sa v prípade potreby úradne dokumentovaných úkonov (svadba, súd, notár)

  • tlmočenie po telefóne

  • tlmočenie s výjazdom na Slovensko alebo do zahraničia

  • PREKLADY, TLMOČENIE, JAZYKOVÉ KURZY, KARTA MLÁDEŽE, FACE/BODY PAINTING::CAROLINA s.r.o.